Podnožje NV0

pokit_5aa99ed4dc2312e348d37fc9da80eb5b

    Podnožje NV00 160A 1p                                                              Podnožie NV00 160A 3p

 

Karakteristike: 

  • nazivni napon izolacije                           Ui  : 690V
  • nazivna termička struja                         Ith :  160 A
  • nazivni pogonski napon Ue :               400V
  • nazivna pogonska struja                       Ie  :  160A

Tehnički opis

Podnožje NV00 osigurača je namjenjeno za ugradnju u razvodne ormare niskonaponskih instalacija industrijskih I stanbenih objekata. Osnovna  namjena je ugradnja na mjesta zaštite strujnih krugova. Kućište je napravljeno od ABS materijala, a kontakt noževi za prihvat NV00 osigurača su od Cu 99,99% zaštićeni slojem kalaja. Na nožu je elastična opruga koja mehaničkim pritiskom daje spoj. Vijak na nožu je M8

Boja
RAL 7035 (siva)

 

Nul vod

                                         NUL VOD