Nasa proizvodnja: Elektroobnova

21. Jula 2016.

 

 

pokit_8e8a773dbf9524b9c37c127d50ec4d26

 

 

 

 

 

 

 

Tip: TARIFNI OSIGURAČ    1 X 25 A                Tip:  TARIFNI  OSIGURAČ 3X25 A

Tip: TARIFNI OSIGURAČ    1 X 63 A                  Tip:  TARIFNI  OSIGURAČ 3X63 A

 

Karakteristike: 

 • Nazivni napon        500 V
 • Nazivna frekvencija 50 Hz
 • Nazivna struja 63 A

 

Tehnički opis

Tarifni osigurač 1x63A služi za napajanje monofazne električne energije, a tarifni osigurač 3x63A služi za napajanje trofaznom, električnom energijom u instalacijama niskog napona u domaćinstvu i industriji. Tarifni osigurac 3x63A čini komplet od tri klasična instalaciona osigurača tipa D sa osnovom DII od 63A. Izolaciono kućište je napravljeno od samogasivog ABS materijala sa mogućnošću blombiranja.

Boja
RAL 7035 (siva)

 


 

pokit_d0cffa36e832b65fe145a6e9360bda83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP: Rastavni osigurač  ROS 160 A

Karakteristike: 

 • nazivni napon izolacije                                     Ui  : 690V
 • nazivna termička struja                                    Ith :  125A  /160 A
 • nazivni pogonski napon                                    Ue :  400V
 • nazivna pogonska struja                                   Ie  :  125A /160A
 • nazivna uvjetovana struja kratkog spoja       Ikr:     50kA

tehnički opis

Rastavni osigurač- sklopka je kombinacija osigurača i sklopke. Ovaj aparat može trajno voditi, prekidati I uklapati nazivnu struju, a ugrađeni NV0 rastavni ulošci pružaju zaštitu od preopterećenja I kratkog spoja.Primjenjuje se za kablovski razvod električne energije u industriji I domaćinstvu. Kućište je napravljeno od ABS materijala, a kontakt noževi za prihvat NV00 osigurača su od Cu 99,99% zaštićeni slojem kalaja. Na nožu je elastična opruga koja mehaničkim pritiskom daje spoj. Vijak na nožu je M8.

Boja
RAL 7035 (siva)

 


 

pokit_3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnožje NV00 160A 1p                                                              Podnožie NV00 160A 3p

Karakteristike: 

 • nazivni napon izolacije                           Ui  : 690V
 • nazivna termička struja                         Ith :  160 A
 • nazivni pogonski napon Ue :               400V
 • nazivna pogonska struja                       Ie  :  160A

Tehnički opis

Podnožje NV00 osigurača je namjenjeno za ugradnju u razvodne ormare niskonaponskih instalacija industrijskih I stanbenih objekata. Osnovna  namjena je ugradnja na mjesta zaštite strujnih krugova. Kućište je napravljeno od ABS materijala, a kontakt noževi za prihvat NV00 osigurača su od Cu 99,99% zaštićeni slojem kalaja. Na nožu je elastična opruga koja mehaničkim pritiskom daje spoj. Vijak na nožu je M8

Boja
RAL 7035 (siva)

Nul vod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         NUL VOD

 


pokit_8e8a773dbf9524b9c37c127d50ec4d26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokit_d0cffa36e832b65fe145a6e9360bda83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoredni držač kablova                      Dvoredni držač kablova

Dimenzije                                                         Dimenzije
100x10mm                                                      200x10mm

Boja                                                                       Boja
RAL 7035 (siva)                                              RAL 7035 (siva)

Pakiranje kom: 50                                        Pakiranje kom: 25
Težina 100 kom: 0,7 kg                             Težina 100 kom: 0,8 kg

Obujmice za pričvršćivanje kabela bez upotrebe vijaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obujmice za pričvršćivanje kabela bez upotrebe vijaka

Obujmica dvojna bez upotrebe vijka

 

 

 

 

 

 

 

 

Obujmica dvojna bez upotrebe vijka

Za kabele promjera od 5 do 12mm

Dimenzije
40x30mm

Boja
RAL 7035 (siva)

Pakiranje kom: 100
Težina 100 kom: 0,5 kg

Obujmice elwork